dinsdag 20 januari 2015

2015

Het is zover! 2015, hét jaar van de veranderingen in de zorg. Gelukkig zijn er nog volop mogelijkheden om bij ons op de zorgboerderij te komen. Als je al een indicatie hebt, maar ook als je die nog niet hebt. Hieronder wat informatie. Deze informatie kun je ook vinden in de folder zoals we die op de boerderij en in de boerderijwinkel hebben.

Van AWBZ naar WMO
U heeft er vast al veel over gehoord en gelezen: vanaf 2015 gaan verschillende taken over van de rijksoverheid en de provincie naar de gemeenten. De gedachte daarachter is dat de gemeente veel dichter bij haar inwoners staat en daardoor bepaalde ondersteuning beter kan organiseren.

Ik heb al...

    .. een PGB-indicatie
U behoudt uw zorgindicatie tot deze afloopt of uiterlijk tot 1 januari 2016. Wel zal in die tijd de Sociale Verzekeringsbank (SVB) het PGB voor u gaan beheren. Dit PGB kunt u blijven gebruiken bij Hoeve Vredeveld. U kunt er echter ook al nu voor kiezen om samen met uw gemeente een plan te maken voor uw dagbesteding en/of zorg.
 Kijk op www.svb.nl of bel met (030) 264 82 00

    .. een ZIN-indicatie
U behoudt uw zorgindicatie tot deze afloopt of uiterlijk tot 1 januari 2016. Uw gemeente zal contact met u opnemen om te bekijken welke zorg u in 2015 nodig hebt en met welke zorgaanbieders dit zou kunnen. Hoeve Vredeveld is daar een van. Door middel van een 'keukentafel-gesprek' zal samen met u een plan gemaakt worden om dit te regelen.


Ik heb nog geen indicatie..

    ..en woon in Dronten
Wanneer u in aanmerking wilt komen voor bijvoorbeeld dagbesteding neemt u contact op met een bijvoorbeeld uw huisarts, uw school, wijkverpleegkundige, het centrum voor jeugd of gezin, of de gemeente.

Wanneer er meerdere mensen nodig zijn om uw probleem of vraag op te lossen, zal er een 'ronde tafel gesprek' gestart worden waarin een routeplan opgesteld zal worden. In zulke situaties zal er een aangewezen gids zijn die het aanspreekpunt is voor zowel u als de hulpverleners.

Het kan dan gaan om passende ondersteuning, dagbesteding, schuld-hulpverlening of een hulpmiddel. Hoeve Vredeveld is een van de 49 aanbieders waar Dronten afspraken mee heeft gemaakt voor de inkoop van producten en diensten.

U kunt bellen met 14-0321 of kijken op www.dronten.nl of www.cjgdronten.nl.

    ..en woon in Lelystad
Wanneer u in aanmerking wilt komen voor bijvoorbeeld dagbesteding neemt u in Lelystad contact op met het Sociale Wijkteam in uw wijk. Zij stellen samen met u een ondersteuningsplan op.

De gemeente Lelystad werkt met vier verschillende hoofdaanbieders: Woonzorg Flevoland, Interakt Contour, Triade en Kwintes. Zij worden elk verantwoordelijk voor de zorg en/of dagbesteding aan een bepaalde doelgroep in de stad.

Hoeve Vredeveld werkt samen met elk van de vier hoofdaanbieders. De hoofdaanbieder die voor u van toepassing is gaat samen met u aan de hand van het gemaakte ondersteuningsplan kijken hoe ze u passende ondersteuning danwel dagbesteding kunnen aanbieden.


U kunt langsgaan bij het Sociaal wijkteam bij u in de buurt, bellen met 0320 - 707159 of kijken op www.welzijnindewijk.nl.


Wat gaan we doen?
Door alle veranderingen staan wij als zorgboerderij voor een uitdaging. Wij gaan die uitdaging aan. We gaan dat doen door op Hoeve Vredeveld onze activiteiten uit te breiden, zelf de deelnemers te vervoeren en meer ruimte te bieden aan deelnemers, mantelzorgers, vrijwilligers, en bezoekers.

We breiden onze activiteiten in het nieuwe jaar uit met onder andere een verwarmde kas met op hout gestookt fornuis en oven, een klimwand, een smederij, een professionele melkveehouderijtak en meer mogelijkheden op muzikaal gebied. We zoeken graag samen naar wat we nog meer willen!

Het vervoer van de deelnemers gaan we zelf doen. We hebben hiervoor drie busjes aangeschaft. Zo kunnen we ook vaker op excursie gaan.

Om laagdrempeliger te worden voor nieuwe deelnemers nodigen we mantelzorgers uit om gebruik te komen maken van onze boerderij en zoeken we verenigingen die wij gratis kunnen helpen bij het zorgen voor mensen.

We hopen met deze combinatie kwaliteit te kunnen blijven bieden aan een grotere groep deelnemers en tegelijkertijd iets terug te kunnen doen aan de gemeenschap.


Nog vragen?
Kom langs of bel ons!